Kort tid fra bestilling til mottak

 

ERP-systemet må kunne tilrettelegge automatiske handlinger for å gjøre jobben din enklest mulig. Systemet skal sørge for at nettbutikk og ERP snakker sammen – begge veier. Ikke minst må varepåfyllet, med riktig antall og pris, være umiddelbart synlig for kunden uten dobbeltarbeid for deg. Dette gjør at varereisen tar kort tid fra kjøp til eierskap.

Én handling må være nok – da blir både  du og dine kunder fornøyd.

 

 

Seeberg om nettbutikk fra ØkonomiBistand

 

 

 

Seeberg styrer hele sin nettbutikk via Visma.net ERP:

«Med utallige varer tilgjengelig i nettbutikken sparer det oss mye tid ved å vedlikeholde alt i kun ett system»